Trelleborg LSS

Eirhem har 2023 vunnit en upphandling för att bygga ett BmSS-boende på Floragatan i Trelleborg med inflyttning planerad till sommaren 2025. Projektet innefattar sex toppmoderna lägenheter, en gemensamhetslokal och personalutrymmen, avsedda för personer med funktionsnedsättningar. Boendet kommer att ha dygnet-runt-personal, i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Byggnaden är i två plan med sadeltak, solceller och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.  Projektet projekteras för fullt och planerad byggstart under våren 2024.

  • LSS-Boende

  • Trelleborg

  • 2025

  • Trelleborgs kommun

Fler projekt