Vi tänker

långsiktigt

Det viktigaste för Eirhem i vår roll som byggherre och fastighetsförvaltare är att vi tänker långsiktigt, att vi alltid bygger med hög kvalitet och att vi är effektiva. Med vår erfarenhet kan vi vid behov utveckla ett projekt från bygglov till nyckelfärdigt och hållbart boende med lång livslängd på mindre än 18 månader.

Inte bara ett hus

Vår kunskap om projektutveckling gör även att vi kan utveckla större områden, exempelvis med andra bostäder, där samhällsfastigheten blir en naturligt integrerad del av helhetslösningen. För att säkerställa att kvaliteten verkligen blir som förväntat anlitar vi certifierade konsulter som övervakar byggprocessen i varje detalj.

Behovsidentifiering

Markanskaffning

Projektering
Byggprocess
Inflyttning
Förvaltning