Specialister på

hållbara samhällsfastigheter

Vår ambition är att utveckla effektiva och ändamålsenliga fastigheter. För oss innebär detta att tillsammans med arkitekter med specialkompetens inom området för den specifika användningen av samhällsfastigheten planera och bygga fastigheterna som ger optimala förutsättningar. Det ska vara optimalt för slutkunderna, för personalen och för anhöriga.

Mångsidighet genom koncernen

Eirhem grundades 2016 och ägs gemensamt av de två bolagen Trollabo Holding ägare till Trollängen Koncernen, och MACNAT Holding Koncernen ägare till MTA Bygg. Dessa två koncerner, starkt rotade inom bygg- och fastighetsbranschen, har var för sig ett mycket gott renommé. Sedan starten har Eirhem AB framgångsrikt byggt 6 äldreboenden med totalt 347 lägenheter. Med en gemensam vision om kvalitet har vi etablerat ett väletablerat och långvarigt samarbete. En avgörande faktor för vår framgång är den snabba och smidiga organisationen inom koncernerna, vilket möjliggör effektivitet och flexibilitet i samtliga steg av processen. Vårt nära samarbete med systerföretaget Midhem Projektutveckling AB ger oss kapaciteten att ta oss an en mängd olika projekt, inklusive bostadsrätter och radhus, utöver vår huvudsakliga verksamhet inom samhällsfastigheter.