Stenens Förskola

Ny förskola i området kv Stenen i Tvååker i Varbergs kommun. Förskolan byggdes som en utförandeentreprenad av MTA bygg och anläggning för kommunala Varbergs Fastighets AB. Den är byggd med en stomme av KL-trä och innehåller åtta avdelningar för 160 barn. Utomhus anlades en rymlig utegård.

  • Förskola

  • Tvååker

  • 2021

  • Varbergs Fastighets AB

Fler projekt