För en

ekonomisk hållbarhet

Vi satsar på långsiktiga mål med rimlig avkastning. På Eirhem eftersträvar vi en hållbar ekonomi och har en balanserad tillväxt som varken förstör naturresurser eller ökar skulder, utan genom effektiv återanvändning och användning av förnybara naturresurser.

Hållbara investeringar ger hållbar förvaltning

När den som bygger också är den som ska ta ansvar för fastighetens fortsatta liv så blir ord som kvalitet och hållbarhet plötsligt lite mer på riktigt. Genom att investera i hus som håller över tid får vi låga driftkostnader. Låga driftkostnader får vi genom att bygga med hög kvalitet, investera i energisystem som ger låga energikostnader och skapa möjligheter att certifiera våra byggnader i Miljöbyggnad Silver.