Äldreboende med långsiktig förvaltning2021-04-06T21:57:59+02:00

Vi bygger äldreboenden med långsiktig förvaltning

Eirhem är ett bostadsbolag som bygger samhällsbyggnader med specialkompetens inom vård- och omsorgsbostäder för äldre. Vår ambition och vision är att bygga och förvalta Sveriges tryggaste och mest uppskattade äldreboenden. Till skillnad från dåtidens ålderdomshem skapar vi modena särskilda boenden med full service. Vi ser dessutom inte enbart till den specifika bostaden – vi tar alltid ett vidare perspektiv där närområdet och stadsmiljön blir en del av en helhet. I våra äldreboenden sätter vi alltid våra hyresgäster som utgångspunkt. Vi vill alltid förbättra oss och på så sätt vara i ständig utveckling. Våra hyresgästers trivsel är måttstocken för vår framgång.

Nyheter

Äldreomsorg med hyresgästen som utgångspunkt

Särskilt boende med värdighet

Åldrandet berör oss alla. Är vi inte äldre själva har de flesta av oss närstående som är det. Sent i livet kan det vara en stor omställning att flytta till ett nytt boende, att lämna ett hem där vi kanske bott i många år och flytta till ett nytt. På gott och ont. Med Eirhems specialistkompetens i att bygga äldreboenden har vi alltid ett perspektiv där vi tar hänsyn till de olika behoven som finns och till de anpassningar som krävs. För den boende och dess närstående, för personalen i verksamheten och för kommunens äldreomsorg som helhet.

Äldreboende utsida
Kvinna äldreboende

Omsorgsfull projektutveckling skapar effektiva projekt

Gemenskap inom koncernen ger bredd av kompetenser

När behovet av nya platser på äldreboenden uppstår får det vanligtvis inte ta för lång tid. Med vår gedigna erfarenhet av byggande inom koncernen och vår egen specialkompetens kan vi vid behov utveckla ett projekt från bygglov till nyckelfärdigt boende av hög kvalitet på mindre än 18 månader.

Långsiktig förvaltning

Vi stannar kvar och ger trygghet till projektet

Istället för att packa ihop, sälja och åka vidare till nästa projekt stannar vi kvar som ägare och förvaltar det arbete som är gjort. Det betyder att vi borgar för kvalitet i projektet lång tid framöver. Vi har korta beslutsvägar, agerar flexibelt och är ständigt närvarande. Resultatet blir att vi kan bygga kvalitet och trygghet för alla parter.

Äldreboende matplats
Till toppen