Fokus på vård- och omsorgsboenden för äldre2021-05-16T20:10:41+02:00

Vi är ett fastighetsbolag med fokus på vård- och omsorgsboenden

Eirhem utvecklar, äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden för äldre. Vårt fokus och vår kunskap resulterar i högkvalitativa boenden med optimala förutsättningar för både boende och personal. Varje byggnad utvecklas utifrån platsens specifika förutsättningar och i samklang med närområdet och befintlig stadsmiljö. Vår drivkraft ligger i att ständigt utvecklas inom vårt område – helt enkelt för det bästa resultatet varje gång. Att vi är specialiserade på just vård- och omsorgsboenden innebär också att vi kan vara en trygg och långsiktig partner i hela processen från planering till produktion och färdigställande.

Nyheter

Äldreomsorg med hyresgästen som utgångspunkt

Särskilt boende med värdighet

Åldrandet berör oss alla. Är vi inte äldre själva har de flesta av oss närstående som är det. Sent i livet kan det vara en stor omställning att flytta till ett nytt boende, att lämna ett hem där vi kanske bott i många år och flytta till ett nytt. På gott och ont. Med Eirhems specialistkompetens i att bygga äldreboenden har vi alltid ett perspektiv där vi tar hänsyn till de olika behoven som finns och till de anpassningar som krävs. För den boende och dess närstående, för personalen i verksamheten och för kommunens äldreomsorg som helhet.

Äldreboende utsida
Kvinna äldreboende

Omsorgsfull projektutveckling skapar effektiva projekt

Gemenskap inom koncernen ger bredd av kompetenser

När behovet av nya platser på äldreboenden uppstår får det vanligtvis inte ta för lång tid. Med vår gedigna erfarenhet av byggande inom koncernen och vår egen specialkompetens kan vi vid behov utveckla ett projekt från bygglov till nyckelfärdigt boende av hög kvalitet på mindre än 18 månader.

Trygg partner genom hela processen

Kvalitet och långsiktighet

Ett nytt boende är ett komplext projekt att genomföra. Vår specialistkunskap ger oss möjlighet att ta hand om hela processen från planering och bygglov till utveckling och färdigställande. Vi erbjuder helt enkelt en smidig resa hela vägen vilket innebär trygghet, kvalitet och långsiktighet för både vårdgivare och för våra äldre. Vi väljer också ofta att stanna kvar och både äga och förvalta det vi har byggt vilket säkerställer kvalitet över tid.

Äldreboende matplats
Till toppen