Omsorg

Utbildning

Vård

I våra hus är det

lätt att ta hand

om varandra

Eirhem är ett fastighetsbolag som helhjärtat fokuserar på att utveckla, förvalta och långsiktigt äga hållbara samhällsfastigheter. Vår filosofi är att skapa hållbara fastigheter som genomsyras av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I allt vi gör står våra hyresgäster i centrum.

För att resultatet ska bli lyckat planerar och genomför vi varje projekt i samarbete med arkitekter som har specialistkunskap inom den verksamhet som fastigheten är avsedd för. Vårt mål är att resultatet ska vara lika optimalt för slutanvändaren som för personalen och de anhöriga.

Hållbara samhällsfastigheter