Start2019-04-02T09:25:06+01:00

Eget boende med gemenskap och service

.

Eirhem är ett bostadsbolag med specialkompetens inom vård- och omsorgsbostäder för äldre. Vår ambition och vision är att bygga och förvalta Sveriges tryggaste och mest uppskattade äldreboende. I gott samarbete med våra externa partners lever vi oftast redan upp till detta. Detta beror på att vi inte enbart ser till den specifika bostaden – vi tar alltid ett vidare perspektiv där närområdet och stadsmiljön blir en del av en helhet. Varje dag går vi till jobbet med våra hyresgäster som utgångspunkt. Vi vill alltid förbättra oss och på så sätt vara i ständig utveckling. Våra hyresgästers trivsel är måttstocken för vår framgång.

Nyheter

Fler nyheter

Värdighet

Vi tror på att ha:
”Hyresgästen som utgångspunkt”

Åldrandet berör oss alla. Är vi inte äldre själva har de flesta av oss närstående som är det. Sent i livet kan det vara en stor omställning att flytta till ett nytt boende, att lämna ett hem där vi kanske bott i många år och flytta till ett nytt. På gott och ont. Med Eirhems specialistkompetens i att bygga äldreboenden har vi alltid ett perspektiv där vi tar hänsyn till de olika behoven som finns och till de anpassningar som krävs. För den boende och dess närstående, för personalen i verksamheten och för kommunens äldreomsorg som helhet.

Gemenskap

Vi tror på att alltid ha:
”Omsorgsfull projektutveckling”

När behovet av nya platser på äldreboenden uppstår får det vanligtvis inte ta för lång tid. Med vår gedigna erfarenhet av byggande och vår egen och extern arkitektkompetens kan vi vid behov utveckla ett projekt från bygglov till nyckelfärdigt boende av hög kvalitet på mindre än 18 månader.

Trygghet

Vi tror på: ”Långsiktiga relationer”

Istället för att packa ihop, sälja och åka vidare till nästa projekt stannar vi kvar som ägare och förvaltar det arbete som är gjort. Det betyder att den kvalitet som vi investerat i byggfasen betalar sig i förvaltningen. Vi har korta beslutsvägar, agerar flexibelt och är ständigt närvarande. Resultatet blir att vi kan bygga kvalitet och ändå hålla kostnaderna nere – det ger trygghet för alla parter.