För en

inspirerande lärmiljö

Vi strävar efter att skapa de mest uppskattade fastigheterna för lärande. Vårt mål är att fastigheterna upplevs som trygga, säkra och inspirerande för elever, föräldrar och lärare. Vi strävar efter att göra undervisningsmiljön så variationsrik som möjligt genom att anpassa lokalerna, samtidigt som skolans utemiljö ska uppmuntra fysisk aktivitet och vara en integrerad del av lärandet.

För elever, pedagoger och föräldrar

Med vår erfarenhet har vi kunskapen att skapa funktionella, trivsamma och hållbara lärmiljöer från grunden. Att bygga och förvalta en skola är en komplex process som kräver samarbete mellan arkitekter, pedagoger och andra aktörer. Med vår kompetens har vi förmågan att genomföra den smidigt och effektivt. Vi tar ett helhetsansvar och garanterar att fastigheten är hållbar ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Dessutom hanterar vi riskerna som kan uppstå genom förändringar i myndighetskrav och lagstiftning på fastigheterna.

hållbarhet

REFERENSPROJEKT

OM oss