För en

Ekologisk hållbarhet

Eirhems fokus avseende ekologisk hållbarhet är låg energiförbrukning, att bygga i trä och minst i miljöbyggnad Silver. Låg energiförbrukning för att minska fastighetens klimatbelastning över tid och att bygga i trä för att minska fastighetens koldioxidavtryck. Miljöbyggnad Silver för att få en kvalitetsstämpel på Eirhems hållbarhetsarbete.

Låg energiförbrukning

Låg energiförbrukning är viktigt för att minska fastighetens klimatbelastning över tid. Valet av energikälla är givetvis också viktigt, men får anpassas efter de lokala förutsättningarna för respektive fastighet. Eirhem kan emellertid erbjuda komfortkyla via en teknisk lösning som förenar låg energiförbrukning med ökad komfort för hyresgästerna.

Klicka för större bild

Vi bygger helt i trä

Vi kan bygga i trä, såväl stommen som fasaden. Det ger ett lågt koldioxidavtryck.
Att bygga i trä har många fördelar. Trä är det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Växande träd binder koldioxid som sedan finns inlagrad i de trävaror vi producerar. Ytterligare en fördel med att välja trä är att hela kedjan från tillverkning till transporter blir betydligt mer energisnål och kostnadseffektiv då trä väger lite i förhållande till andra material.

Miljöbyggnad Silver

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Miljöbyggnad bedömer totalt sexton olika indikatorer som sedan granskas av oberoende tredje part innan vi ger ut vår certifiering. Inom tre år görs en uppföljande kontroll, för att säkerställa att allt fortfarande är som det ska. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.