För en

modern vårdmiljö

Den byggda vårdmiljön spelar en allt viktigare roll i samhället, särskilt med tanke på att vi åldras och fler behöver vård. Framtida vårdmiljöer kommer att utformas på innovativa sätt för att möta våra behov av vård och hälsostöd. De kommer att bli mer tillgängliga på nya platser och på nya sätt, närmare människors vardag. Denna utveckling är något vi aktivt engagerar oss i på Eirhem.

För patienter, vårdpersonal och anhöriga

Begreppet vårdfastigheter omfattar en bred variation av verksamheter och fastigheter. För närvarande sker en stark utveckling av primärvården med satsningar på hälsocenter, vårdcentraler och närsjukhus som inkluderar specialistvård. Det är inom dessa områden vi har vårt primära fokus. Vårt mål är att skapa moderna, flexibla och ändamålsenliga lokaler som tar hänsyn till både medicinska behov och välmående hos både patienter och vårdpersonal. Vi tar ett helhetsansvar och säkerställer att fastigheterna är hållbara ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

hållbarhet

REFERENSPROJEKT

OM oss