För en

social hållbarhet

Eirhems strävan att skapa de mest uppskattade samhällsfastigheter innebär att fastigheten ska vara optimal ur brukarens/kundens perspektiv, ur personalens perspektiv och ur de anhörigas perspektiv. I Eirhems fastigheter ska det vara lätt att ta hand om varandra. För att resultatet ska bli lyckat planerar och genomför vi varje projekt i samarbete med arkitekter och konsulter som har specialistkunskap inom den verksamhet som fastigheten är avsedd för.

För brukare, elever och patienter

För att skapa en optimal fastighet för brukare, elever eller patienter gäller det att i tidigt skede få in kunskapen om vad som är viktigt för dessa målgrupper. Att på riktigt förstå vad som skapar trivsel, trygghet och säkerhet för målgruppen

För personalen

En god arbetsmiljö är av vikt för att personalen ska trivas och kunna göra ett gott arbete. Eirhems ambition är att fastigheten ska ge optimala förutsättningar för en god och säker arbetsmiljö. Det ger också goda möjligheter för att bli en bra arbetsgivare, som personalen söker sig till.

För anhöriga

Oavsett om det är föräldrar till en elev i en skola eller en anhörig till en äldre i ett äldreboende ska det vara lätt att besöka våra fastigheter. Vi vill också att det ska vara en välkomnande och säker entré, så att besökare känner sig välkomna.