En väletablerad

koncern

Eirhem är en del av en koncern med lång erfarenhet inom både byggande och fastighetsförvaltning. Koncernens erfarenhet, tillsammans med vår kunskap inom hållbara samhällsfastigheter, borgar för en produkt som är hållbar både när det kommer till material och verksamhet.

Mångsidighet genom koncernen

Eirhem AB ägs gemensamt av de två koncernerna, Trollängen och MACNAT Holding AB, som även äger MTA Bygg. Dessa två koncerner är starkt rotade inom bygg- och fastighetsbranschen och har var för sig ett mycket gott renommé. Med en gemensam vision om kvalitet har vi ett väletablerat samarbete sedan många år tillbaka. En avgörande faktor för vår framgång är den snabba och smidiga organisationen inom koncernerna. Detta möjliggör effektivitet och flexibilitet i samtliga steg av processen. Genom ett nära samarbete med vårt systerföretag, Midhem Projektutveckling AB, kan vi ta oss an projekt inom olika typer av boendeformer, såsom bostadsrätter och radhus.