Projektering av LSS-Boende i Trelleborg

🌟 Just nu projekterar vi ett nytt LSS-boende i Trelleborg.🌟 Det nya BmSS-boendet kommer bestå av sex toppmoderna och flexibla lägenheter, en generös gemensamhetslokal samt anpassade personalutrymmen. Boendet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd i sitt boende. Personal kommer finnas till hands dygnet runt. BmSS betyder Bostad med Särskild Service och erbjuds genom LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Byggnaden, som är i två våningar, har sadeltak med solceller och byggs enligt miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver med bestämda regler kring byggnadens energianvändning, god innemiljö och val av byggnadsmaterial.

Boendet beräknas vara inflyttningsklart sommaren 2025.