För en hållbar framtid med Eirhem – Vi bygger samhällsfastigheter med omtanke!

Hos Eirhem är vi drivna av en vision om att skapa samhällsfastigheter som inte bara möter dagens ökande behov av omsorg utan också säkrar en hållbar framtid för kommande generationer.

Vårt fokus ligger på att minska vår påverkan på planeten, vilket återspeglas i vårt arbete:

Energieffektivitet: Vi strävar efter att minimera energiförbrukningen i våra fastigheter, vilket leder till lägre driftskostnader och minskar vårt klimatavtryck.

Bygga i trä: Att använda trä som byggmaterial inte bara minskar CO2-avtrycket utan bidrar även till en hållbar skogsindustri och biologisk mångfald.

Certifiering i Miljöbyggnad Silver eller Guld: Vårt mål är att alla nya projekt ska uppnå dessa höga standarder.

Vi på Eirhem är övertygade om att det är genom dessa åtgärder som vi kan bygga en bättre värld, inte bara för oss som lever idag utan också för alla som kommer efter oss. Vårt arbete med ekologisk hållbarhet är ett ständigt pågående projekt, och vi ser fram emot att fortsätta på vägen mot mer hållbara samhällsfastigheter.

Följ vår resa mot en grönare framtid! 🌍✨