Eirhem säljer portfölj med högkvalitativa och nyproducerade samhällsfastigheter

Eirhem har avyttrat en portfölj om fyra äldreboenden, varav tre av fastigheterna är nyproducerade och en är under uppförande. Köpare är Vectura Fastigheter. Newsec har varit säljrådgivare och Werks advokater har agerat som säljarens juridiska rådgivare.

Portföljen är belägen i Syd- och Västsverige och omfattar 300 vårdbostäder om totalt 20 400 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda till hyresgästen Attendo med en genomsnittlig återstående avtalstid om 12 år.

Eirhem utvecklar, äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden för äldre. Bolagets fokus och gedigna kunskap har resulterat i högkvalitativa boenden med optimala förutsättningar för både boende och personal. Varje byggnad utvecklas utifrån platsens specifika förutsättningar och i samklang med närområdet och befintlig stadsmiljö. Eirhem har en gedigen referensbank med flertalet mycket fina och nyproducerade fastigheter. Genom denna försäljning har man skapat goda möjligheter att genomföra en stor satsning på att bygga fler vård- och omsorgsboenden.

” Vi är stolta över de fina och påkostade fastigheter som vi lämnar över till Vectura och välkomnar dem som nya ägare. För Eirhems del innebär denna försäljning att vi nu kan ta oss närmre målet om att bli en av de ledande aktörerna inom vårt segment och ser fram emot nya affärsmöjligheter framöver”, säger Håkan Olsson, VD Eirhem.

”Vi fortsätter vår tillväxtresa och utökar Vecturas fastighetsbestånd med fyra nyproducerade äldreboenden i tillväxtkommuner i Väst- och Sydsverige. Med detta förvärv expanderar vi fastighetsportföljen till 20 äldreboenden som passar väldigt bra in i vårt befintliga bestånd. De ligger även geografiskt nära en stor del av vårt övriga bestånd vilket vi ser som en styrka” säger Joel Ambré, VD Vectura.

För mer information:

Håkan Olsson, VD Eirhem
Mob 0737-38 27 97
hakan.olsson@eirhem.se

Anders Börjeson, delägare Eirhem
Mob 0703-734900
anders.borjeson@trollangenbostad.se