Eirhem bygger LSS-boende i Trelleborg

Nu står det klart att Eirhem har vunnit en upphandling att bygga ett nytt, modernt BmSS-boende i Trelleborg. Boendet ska ligga på Floragatan och inflyttning beräknas ske under 2025.

Det nya BmSS-boendet kommer bestå av sex toppmoderna och flexibla lägenheter, en generös gemensamhetslokal samt anpassade personalutrymmen. Boendet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd i sitt boende. Personal kommer finnas till hands dygnet runt. BmSS betyder Bostad med Särskild Service och erbjuds genom LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Vi är mycket glada över att ha vunnit upphandlingen där både pris och kvalitet har utvärderats. Förslaget handlar om en samverkan mellan Trelleborgs kommun och Eirhem där vi utvecklar, bygger och förvaltar en specialanpassad fastighet som kommunen hyr i 15 år. De boende i sin tur hyr sina lägenheter av Trelleborgs kommun. Detta ger kommunen snabb tillgång till nya lägenheter samtidigt som de inte behöver ta den finansiella risken, säger Peter Turell, affärsutvecklingschef på Eirhem.
Byggnaden, som är i två våningar, har sadeltak med solceller och byggs enligt miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver med bestämda regler kring byggnadens energianvändning, god innemiljö och val av byggnadsmaterial.
– Kraven är extra höga på samhällsfastigheter och det krävs effektivitet, hållbarhet och ett långsiktigt ägande för att skapa nöjda hyresgäster. Eirhems affärsidé är att skapa nya långsiktigt hållbara samhällsfastigheter med låga driftkostnader. Med hyresgästen i fokus. Förslaget i Trelleborg är ett gott exempel på just det. Säger Eirhems VD Henrik Oretorp.

Projektering av det nya BmSS-boendet på Floragatan i Trelleborg startar omgående och det beräknas stå klart sommaren 2025.

För mer information:

Henrik Oretorp, VD Eirhem AB
Henrik.oretorp@eirhem.se
0737-199298

Peter Turell, Affärsutvecklingschef Eirhem AB
Peter.turell@eirhem.se
0722-499040

Daniel Falk, Marknadschef Eirhem
daniel.falk@eirhem.se,
0795-850435