Bygger vidare på ett gott samarbete

Sveriges befolkning blir glädjande nog äldre, men redan idag råder det stor brist på goda vårdboenden. I många kommuner runt om i Sverige finns ett behov av att både bygga nya boenden och rusta upp de som redan finns. Behovet av platser på vårdboende förväntas öka även framöver.

Den 21 juni tecknade Andreas Granberg, VD på Eirhem AB och Urban Thorén, Affärsutvecklingschef för Egen Regi på Attendo, ett avtal om ytterligare 350 nya lägenheter fördelat på fyra avsiktsförklaringar och ett hyresavtal.

Detta innebär en fördjupning av det goda samarbetet mellan Eirhem, fastighetsbolaget som har ett helhjärtat fokus på att bygga och långsiktigt förvalta vårdfastigheter och Attendo som har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla och driva moderna vårdboenden.

Detta etablerade samarbete skapar trygghet för alla parter från den enskilda boende och anhöriga, via personal och hela vägen upp till kommunens äldreomsorg.