Projektbeskrivning

Eirhem Mölnlycke

Tillsammans med Attendo har Eirhem fått förtroendet att bygga ett nytt äldreboende med 54 platser i Säteriet, Mölnlycke. Eirhem är byggherre och kommer att bygga, äga och förvalta fastigheten. Planarbetet för det nya boendet är redan uppstartat tillsammans med Härryda kommun. Av de 54 platserna är i dagsläget 36 planerade för personer med demenssjukdom och 18 har somatisk inriktning. Inflyttning kommer att ske senast våren 2022.

  • 54 Lägenheter

  • Säteriet, Mölnlycke

  • 2022

  • Attendo

Fler projekt