Eget boende med gemenskap och service

.

Eirhem AB är ett fastighetsbolag med helhjärtat fokus på att bygga och långsiktigt förvalta vårdfastigheter. Vårt mål är att bygga tryggare boende, för oss innebär detta att tillsammans med arkitekter med specialkompetens inom både vård och bostäder planera och bygga fastigheterna som ger optimala förutsättningar för både boende och personal.

Värdighet

Vi tror på att ha:
”Brukaren som utgångspunkt”

Alla åldras oavsett om vi vill det eller inte. Detta gör åldrandet till en fråga som berör oss alla. Eirhem har alltid ett övergripande perspektiv på varje projekt, där vi tar hänsyn till de olika unika behoven med de anpassningar som krävs. Allt från den enskilda boende och anhöriga, via personal och hela vägen upp till kommunens äldreomsorg.

Gemenskap

Vi tror på att alltid ha:
”Inbyggd omsorg”

Genom vår långa erfarenhet och kompetens strävar vi efter att skapa optimala förutsättningar för varje projekt. Att föreslå förbättringar och våga ifrågasätta kompromisser som kan påverka kvaliteten för de boende och de anställda. Att visa omsorg för slutresultatet utifrån alla berörda intressenter.

Trygghet

Vi tror på: ”Långsiktiga relationer”

När andra byggare packar ihop, säljer och åker vidare till nästa projekt stannar vi kvar. Vi har korta beslutsvägar, agerar flexibelt och är ständigt närvarande. Resultatet är att vi kan bygga kvalitet och ändå hålla kostnaderna nere. Utgångspunkten är alltid att förvalta fastigheten när den är klar. Det betyder att den kvalitet vi investerat i byggfasen betalar sig i förvaltningen. Detta bygger trygghet för alla parter.

Att bygga byggbart

Att bygga skalbart

Vårt koncept är skalbart efter behov. Tillsammans med arkitekter med specialkompetens inom både vård, bostäder och stadsplanering justeras storlek och uttryck efter dess tänkta placering, för att smälta in i stadsbilden. Detta modultänk tar vi med oss in i själva byggprocessen med prefabricerade enheter, vilket ger oss en effektiv och smidig process som minskar byggtiden

Vill du veta mer?

Kontakta oss!